Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: U PRIMU SCENDEGU DONA

Statistiche
     
 

U PRIMU SCENDEGU DONA

 
     
     
 

Ve u digu cume s'üsa a Zena

alù l'e propri uvea

avemu u scendegu dòna 

in ta noscia Burdighea. 

Scendegu o scendeghessa 

cume se dirà?

Nu l'è su li u puntu

u ciù l'è ch'a se daghe da fà. 

Da ela de su lì

nu ne mancherà

nu duvemu avè da temè

pe a sua capacita. 

E sci, perchè a cà voscia

vureveva in po vè

se comanda de longu l'omu

o se invece l'è a muiè. 

Gente, ma ghe pensai? 

A nu pà mancu vera 

a prima dòna scendegu 

ce.... nasciu a Burdighea 

e seguru che a ne amenistrerà 

cu giustissia e cumpetensa.

Famughe a l'ez maistra..... 

tanti auguri, e ina riverensa.

A l'è a prima a tegne s'incaregu 

chi in-tu Punente

e me paresce a mi 

che sece cosa cunvegnente.

Perchè de cianciàre

nu ne avemu ciu besognu.

Ghe voe ben caicun 

che agusse in pò l'inzegnu.

Ghe sarà caicun

che ne dumanda: 

ma cume l'è ina dòna 

che avura a ne cumanda? 

tai tranchilli alè

e sensa puira 

se avura ghè in Cumuna

chi puntela a frana o a abùira.

Eh! Se me aregordu

mi che sun già veciu

ela ha l'avertu i oci

 in-tu paise veciu.

MARIO ARMANDO