Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: SPERAMU CU NU S'ADEXIE?

Statistiche
     
 

 

SPERAMU CU NU S'ADEXIE?

 

O Memim co ti cumbini sta matin? Ti te sei persu e cuie che ti cavi inturnu a stu casun! :

E me sun persu e cuie, e sci autru che cuie: ciau Ampè ma tu nu ti a gardi a televisgiun ? nu ti lezi i giurnali? Nu ti hai sentiu cose i disge cheli dui paire e fiu cheli cume i se ciama Angelo Angela, nu ti hai vistu chela trasmisiun chi an faitu in se i vurcai ? Nu ti hai sentiu chelu chi an ditu? In tu mundu ghe sun milanta vurcai, mezi chi dorme, e mezi adesciai, ma cheli chi dorme, nu se peö mai savè candu i se adescieran? Se tra in anu o se tra in giurnu, e alura mi on pesau che l'è  sempre  meiu  tegnise  prunti ..... ti sai cume i dieva i nosci veci ..... chi se gardau se sarvau ....                                                                                                                                   

M a o Memim ma cose gh'entramu nui con i cun i vurcai ???

Oh Ampè, e duve semu chi ? ??

O bela, che dumanda che ti me fai Memim semu a Muntenegru !!!

E alura nu te ti aregordi, candu i nosci veci i ne cuntava de ciote fumuze, che nu l'è pöi tanti ani fa che fümava ancura, e poi l'aiga de surfanu che a sciorte a Madona da Reoa, da duve ti pensi ca vegne, da Muntenegru! Peoi nu ti hai lezüu, che ghe sun anche i esoterici, o cume i se ciama, chi an ditu cu se pöò adexià da in mumentu al'autru, alura…Mi l'è già in pò che ghe pensava, e prima che Franco sai chelu du çemen u serese, me sun fau purtà ina camiunà de mistu, in pò de bare de feru, ina ramà de sachi de çemen e anchöi me sun decisu de cumensà i travai. Ti sai i mei veci i averan faitu de sacrifisi e tanta fatiga de seguru pe tiralu sciù su casùn e alura nu vurereva che elu u se adexiese e u me freghese in tin mumentu, e u mederuchese, ti sai in fundu ghe sun afesiunau a su casùn, u fa parte de mei raixe…Ma a ögni bon contu speramu sempre cu nu s'adexìe

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -