Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: SASCIU

Statistiche
     
 

SASCIU

 
     
     
 

Loche le di i paesi pecenin! 

Ne sucede de chele da fa ri.

Au sasciu candu ven certi festin

i gira e i serca fin a mesudì. 

Pe avè catru persune au bardachin

e i nu e atrova, e belu l'è lolì! 

Ah, che Sascetu, Diu che Sascetin!

Suvegni a purcessiun se sente dì:

- Adaixu, chi ghè cresce ancu in bastun

 che ghe n'è catru e nui ghe semu trei 

- Ma chè! Ghe semu catru, fai atensiun.

E cantai ben Mi un, tu dui, ti trei

e mi catru: sciù avanti a purcessiun.

O che sei lurbi o che nu ghe viei.

SILVIO ANDRACCO