Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: PARLA BOETAFOEOGU

Statistiche
     
 

 

PARLA BOETAFOEUGU

 

Veramente, da veixin a tuta sta gente culturà mi a duvereva andame a scunde, perchè, cun u nome che on, e pe a cunsiderasiun ch'ì me tegneva i veci burdigoti, sereva meiju nu parlane. Ma lò che vurei: mi eira un pecin canunetu, i m'aijeva messu in sciù cavu, e duijeva fà puira. Invece i me pigliava in giru a candu e stele i m'amirava e a luna a me faija lusgì, mi nu avevu autru che de parlà in pò cun Santu Ampeju. Mi e elu se cunuscevimu da tantu tempu! Elu u nu, me vujeva gairi ben perchè u dijeva che sparà, sparava ben pocu, alura u l'eira ciù cuntentu. "Ti vei - u me dijeva - mi, me son vegniu chì perchè chi l'eira propriu u postu ch'u faijeva pe mi: gente brava, gente a bona, gente de gejsa. E gh'on regalau a semensa de parmure. Poei, un giurnu, son mortu e i burdigoti i m'an tegniu pe santu, e i l'an vusciù che fusse u sou Patrono. E mi me son stau cuntentu. Ma in autru giurnu, candu tu nu ti gh'eiri e mete puira a gente, i l'an pijau e mei catr'osse e, pe marina, i te m'an purtau a Sanremo. Nu te digu i burdigoti! I ciagneva cume viteli, i se strapava i caveji, i vujeva fà a revolusion, ma mi a gh'on ditu: Agei pasiensa, fioei, returneron! Poei ti sei vegniù tu. In scià mei crota me senteva scibrà e balòture, d'inturnu. I te me n'an fau de tuti i curui, ma i burdigoti i m'an sempre vusciù ben. Tu nu ti u sai, ma mi i vijlava: i pregava note e dì, e candu i se ne andava lasciù, i ghe dijeva ai fioei: Fai che riturne Sant'Ampeju! E candu i pescavi i se truvava propriu mà, candu i nu saveva ciù a chi racumandasse, i s'atacava a mi perchè i sarvesse. Cuscì l'è pasau tantu tempu. Alura mi e tu nu semu ciù che due umbre. Ma chela prumessa ch'on fau tanti e tanti ani fà, tutu u mei amù pe i burdigoti, i nu sun restai sensa parola.Se tu, Boetafoeugu, ti puressi returnà, ti vieressi che in te sti giurni i mei fioei i se prepara a recevime: Areturnu a Burdighea, là duve sun stau meju che in te tuti i autri posti da tera, là duve i mei crestiai i me dexidera". Cuscì u m'à parlau Sant'Ampeju, e mi me sun stau tantu cuntentu che se fusse ancura un canun me meterEva a sparà Da cuntentessa. Anche se u mei nume u dixe che in fatu de ghera ghe semu ben pocu, mi sparereva perchè savereva che i burdigoti i ne sareva cuntenti. Cuntenti d'avè turna u sou Santu, cuntenti che Sant'Ampeju u l'è turnà chi fra ste parmure e sti scoegli, cuntenti che, dopu tanti e tanti ani, u piaixè di veci u l'è diventau una cosa segura. E anche se chele diave de pesciaire i se gireran in cu tropa cunfidensa a Sant'Ampeju, s'ì ghe diran: Samt'Ampeju benedetu, fa che me fija a bale ben.... Elu u serà cuntentu meijmu, u rierà in t'a barba e u ghe dirà: Va, fija, che i toi piaixei de burdigota i seran esaudii!

BOETAFOEUGU