Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: NUI DA MUNTE CAGGIU di Giuliano Magoni Rossi nelle poesie di Bordighera.net

Statistiche
  NUI DA MUNTE CAGGIU n
     
     
 

Lagiù, in tin carùgiu ascaixi in pò aciatau,

ghè in stagiu longu e mesu asubacau
,
che da caicun lè stàitu in pò arangiau

e a sede da Cùrale Munte Càggiu, ghe stau fàu.


Pè andà a cantà lagiùu,

bisogna avè l'àureglia

e de l'atensiùnn, avene ancù de ciù,

pe purè accapì cun tanta màraveglia

che lì se canta fin a nù purenne ciù.


In ti primi, se sente ina vuxe ca bisbiglia:

lè u merlu de Palmero cu scibra ancù.

In ti segundi gamu u presidente,

lè u paire da famiglia,

che, su nu tà pistau i pèi danci...,

u tè i pò pistà ancù avù.


In ti baritoni ghe Cecchetto cu dirige,

e in po u se a piglia,

cun chèli che de ciarlà i nu la fenisce ciù.


In ti bàssi pòii, de Felice ghè l'aureglia

che su le stufu u dixe:

nu stai a berà in pò ciù.


E ghè Tatiana che, sa nà mancaa....,

a pùira in po' a ne piglia

e de vòute fia in pò de baticò,

perchè lè ela ca mena sta famiglia,

e cun a sua bacheta a ne fa fà chelu ca vò.


Ghe anche Marilù, che pe nùi,

l'è cume ina brava so,

e sassacòrge che a fiacca in pò a ne pigliaa...

a se mète de darè

e a spuncia, a spuncia fin ca po'.


E nui autri tùti, se metemu anche a crusiglia

pe cantà, e piaixe a a gente ancù de ciù,

e cuntinuà a esse cuscì...ina gran bela famiglia.

GIULIANO MAGONI ROSSI