Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: MEMIM....DE L'ANZE

Statistiche
     
 

 

MEMIM....DE L'ANZE

 

Sempre in te si ani inderè….. Gh'eira a Burdighea in bravu pescaù, cu se ciamava Memim, e chi u cunusceva u disgieva anche che in tu soi mestè u fuse bravu, ma l'ò scusaime nu conta propiu ren in cun a storia che mi ve vöiu cuntà. A sceuseime, ancun ina cosa…. Mi sempre ve a contu cume a mì i me l'àn cuntà…. Cume dieva prima, Memim, oltre a fa u pescaù, i soi veci i g'aixieva lasciau in toco de campagneta, sciüù pe u Muntenegru, giusto catru fasciui, ma a puzisiun a l'eira bona, e elu candu u tempu u l'eira mariu, e u nu puixieva andà a pescà, u se ghe pasava u tempu, vistu che nu l'eira in omu da usterie, e u ghe cultivava in pò de verdeura, giustu pe elu e so muiè Brigida, due ciante de pumate, in pò de cori dui peverui, dui custi de insarata via chelu che in tu tempu liberu u riusciva a faghe vegnì, anche perché, in cun dui pesci cu se purtava a cà, elu e Brigida i g'aveva u mangià du mezu giurnu e de vote anche sena. Ma ina cosa che elu u l'invidiava ai teragneoi, anche se in tu soi mestè u n'aveva de beseognu, l'eira che eli,  candu i se ne muntava in campagna i puisgieva faru inseme a u soi aze, ghe piaisgeva vieri si beli azi, in cun se aureie longhe si basti neovi, i finimenti ben ingrasciai in cun chele bele broche lucide, che candu i se ne muntava magara in se u bastu i se ghe caregava a barì pe eusà pöi u cuntegneùu pe cuncimà a verdeura e fala vegnì cieù bela e cieù prestu o puramente i ghe caregava a u riturnu due legne pe asende u fögu o u mangià per elu. Ma Memim  u nu se dava pe vintu e u pensava anche se mi de l'anze nu non de beseognu  vöiu averu ascì mi... E pensa che te ripensa ghè vegneuu in idea e apena u tempu u sè gastau e a pescà u nu puisgieva cieù andaghe u sè serau in tu mazaghin in cun u soi gatu che candu u l'eira in tera u nu l'abandunava mai e u se ghe stau de giurnae intreghe, che Brigida sa muiè a se duisgieva fina disperà pe faru muntà in  ca amangià. Ma pöi finarmente in giurnu, inturnu a l'ura de sena, propriu Brigida a se l'à vistu paresce davanti in cun u gatu in brasu, che a s'eira fina resautà. Memim, finarmente, u l'eira riusciu a averà u soi sognu, anche elu u l'aisgeva u soi anzenetu da purtase derè, candu in te giurnae de mariu tempu u nu puisgeva undà a pescà u sene andava in campagna, e faisgendu viè, a Brigida per prima teutu urgugliusuo, dopu tantu tempu e travaiu cose u l'aisgieva faitu, u ghe aisgeva ditu "Garda Brigida ascì mi on in anzenet"e isandeghe u gatu cume in trufeu u g'aisgieva faitu ve che tütu u tempu cu l'aisgieva pasau in tu mazaghin e teutu u travaiu cu l'aveva fau i eira servì pe fa in belu bastetu a u gatu.... E a l'induman anche se u tempu u l'eira bon, dopu esise isau pe tempu, sensa mancu fa culasiun da l'asciamu, mentre Brigida, a leira ancun meza asunà, in tu leitu, e aveghe criau "Vagu in campagna" e tirau a porta  derè a schina u partiva. A cheli tempi de gente che travaiava in campagna ghe n'eira ancura tanta, de autumobili nu ghe n'eira ancura e a gente se incaminava prestu pe arivà in campagna aviau e purè au mancu travaià caiche ura in cun u frescu e alura teuti cheli chi l'incuntrava, mentre u se incaminava, teutu fieru in cun u gatu in cun u bastu  e in cieù tegneuu in cun in tocu de strepu cume fuse ina cavesa  i ghe dieva ? "E cose ti hai fau Memim u bastu a u gatu". E elu de remandu, "Na suchì, nu l'è in gatu, suchì, l'è u mei anzenetu" e da chela vota Memim l'è diventau pe teuti i Burdigoti chi u cunusceva  "MEMIM DE L'ANZE". Anche sa chi l'eira gente de ina Burdighea che nu ghe cieù….

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -