Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: IN TE UN DE SI PAISI SCUU' DE CHI! LIN TE STI ANI PASAI....

Statistiche
     
 

 

IN TE UN DE SI PAISI SCUU' DE CHI! LIN TE STI ANI PASAI....

 

Chela matin tucava a Censina andà a preparà l'autà pe a prima Mesa du Sciù Prevoxiu !!!
In cun a sua amiga Garì e s'eira mese d'acordiu de fa in giurnu per'una, au mancu i marì i nu avereva mugugnau cieù de tantu.
A seira prima : a s'eira preparà a broca in cun in po' d'aiga e u basin d'aveixin a u fögurà, au mancu a se sareva lavà a facia in cun in po' de aiga tiepida : da sveia nu ghe n'eira de besögnu, i eira gente de campagna, e abitüà a isase prestu.
Da veixin a u scialetu a se gh'eira mesa in pin, che a seira prima a l'aveva sercau in tu sacu che Pepò u ghe preparava da veixin au fögurà pe candu a duixeva asende u fögu : cu l'avese in po' de manegu, au mancu a puixeva tegniru ben in man, e ina vota asezu u ghe avereva faitu luxe in ti carugi, e oramai a sixieva da tempu cu sereva dürau fin candu a nu fuse arivà a porta da geixa.
E defati anche chela matin dopu esise mesa u scialetu in se a testa, asezu u pin e tirà cianin a porta Censina e se incaminà spedia versu a geixa ... pià a ciave che u prevosciu u ghe lasciava sempre in tu stesu postu, a l'è entrà cuntenta, pensendu che in cun u soi servisiu u Sciù Prevosciu u l'avereva puscüu stasene ancura in pò in te pese ... u l'eira veciu e tütu u paise u ghe vureva ben, e tüti, cume i pureva i sercava de daghe ina man ....
Ma chela matin in fatu straurdinariu u sé presentau davant ai öi de Censina ... Inverta a porta au lume che in ta geixa u restava sempre asezu se ghe apresentau ina visiun che ai soi öi ghe sembrà de següru ina aparisiun celeste !!!
In ratasu grosu, peruzu, e in cun a cua tüta a cerceli ... belu tranchile u se lapava l'öriu da lampada ... Picà in tera zenuiun pe Censina l'è stau in mumentu, e dai soi lerfi in cun in fi de vuixe, dopo avè isau i brasi cume l'aixeva visto fa da u preuvoxiu tante vote, candu u se girava e u dixeva "Oremus" i gh'an sentiu dì "Bevai bevai angeretu peruzu che in tu fundu de öriu ghe n'amu ina giara in giairun e in cü de pignatun e i erburi i sun inpanì".
Se a storia a sece vera mi nu u so, ma Garì che chela matin nu purendu durmì a l'aixieva pensau de andà a da ina man a soi amiga Censina prima de andà in campagna …. in tu paise u giurnu dopu a l'à acuntà cuxì ...

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -