Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: E PESCAUIRE

Statistiche
     
 

 

E PESCAUIRE

 

Tantu se parla in ta noscia storia di pescaui, ma puchetu de "Pescauire".
E pescauire, pe acapise e eira e done di pescaui, muiè, sö, maìri, se eli i dava a vita in se a marina, pe campà in pò de pesci, pe mantegne a famia a bele meiu ... ele i eira chele che ina vota che i pesci i eira arivai in tera i se ucupava e ciüù de vote de vendiri, tantu i omi d'à famia i aveva i brasi forti ... tantu ele i aveva cö, ma anche ina lenga ca nu lasciava scampu....
Cuscì conta u Taggiasco in tu soi libru "Bordighera".
Se Bacì ... cuntadinotu, in pò apizanau, che a dumenega u carava in tu paize, magara pe andà a Mesa, o andà a truvà caiche amigu o parente, u pasava in ta ciasa du paise, duve e pescauire i alestiva i soi bancheti, in cun e seste cui pesci, u se sentiva subitu ciamà: "O Bacì vegni ga che beli pesci i l'han pescai sta matin ... gà i sun ancura vivi, vegni te fasu bon pezu" ... Se Bacì u se afermava, e u acatava da a ciüù asbia magari caiche etu, anche sulu de sardene ... ahh Bacì l'eira a persuna ciüù brava e agaribà che fuse pasau chela matin in ta ciasa, a muiè ina brava dona pulita, e unesta ancun de ciüù ... e i fiöi, nu ne parlamu mancu, tüti angiureti ... Ma se per casu Bacì u pasava e a chela che u ciamava, u ghe rispundeva, in pò a chela moda, perchè magari chela matin, ghe girava e cuie, o sulu u pasava sensa mancu gardare e sensa acatà ren, alura, a l'eira fenia ... a lenga de pescauire a se scatenava... Bacì u diventava u cìüù gran cornuto de Burdighea, ligera elu, e tüta a sua famia, sa muiè l'eira ina gran bagaina, sporca cume in lüme, nu parlamu di fiöi, maralevai e boi a ren, tüta sa sciamà a dürava però pöi .... fin candu nu arivava in autru cliente, che se magara u acatava caiche ren o u ghe respundeva agrasiau ... de Bacì i nu se regurdava, mancu cu l'eira pasau de l'ì ....
Autre done e autra gente d'ina Burdighea che a nu gh'è ciüù.
 

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -