Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: DEIJ' ANI DE DIALETALE

Statistiche
     
 
 

DEIJ'ANI DE DIALETALE

 
     
     
 

Deij'ani! Nè pasau de giurni 

che lè furmau a dialetale,

nu se stai de perdigiurni.

Perdigiurni nà, su se stai de si lì

vui, gente cume se deve 

che ne fai tantu devertì. 

Gente ch'a recita cu a parlà antiga

l'aspru nosciu burdigotu, 

e che de tuti l'è amiga.

Cu sacrifisi e magara mugugni in cà

parlai u dialetu de veci 

e nu ne u fai scurdà. 

In te su mundu, cu va tutu de premura

durà deij'ani e ciù

lè ina gran bela ventura. 

Gente cuscì, ciù nu se ne trova

lè tantu che vuiautri, de longu 

ne avei dau prova.

Deij'ani, pe lolì ve famu i nosci auguri

e alura vui nu scurdaive mai

di veci e primi tempi duri. 

De vui autri nomi nu ne vuremu fà

se regurdamu ben però, 

che sei tuti d'amirà.

Parlamu ciutostu di persunagi de cumedie 

bon sanghe a brotiu, e rie 

da fà scruscià e careghe.

Pepin u codice, Dexileta, Pertunè,

Pedè du grungu, cu a bagnante ingrèse, 

u magiurdomu, a serveta, u raijiunè.

Cume se pò scurdà, a noijura invelenia, 

u cumandante de nàa, a gardia 

e chela lengassa, l'amiga de famija.

A mei avisu però,  ciù che impresciuna

lè u balurdu  e veciu meigu 

cu mesura a presciun,  fin'au brasu da pautruna.

Parlai u burdigotu, uramai sulu ciù vui

vurentè, ve diemu tante grasie,

deij'ani de recite... pe fà cuntenti nui.

MARIO ARMANDO