Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: DAU BURGHETU

Statistiche

DAU BURGHETU

 
   
   

Oh vui bèla gente du Burghetu

ve voiu dì che u vòsciu

l'è in bèlu paisetu.

Magara  u sarà in pò pecin 

ma pe u veru Burdigòtu u conta tantu 

e l'e cuntentu deèsighe veijin.

Perchè pe elu l'è u paise  paire.

Burdighera l'è nasciua da tu, Burghetu 

e a tou vecia geijn a ga fau da maire.

Lase a man chi nu a sa 

a sità de Sant'Ampeiu

dai vòsci veci a lè stà fundà. 

Mi loli,  mai nu me u scordu

semu parenti streti 

e de longu troveremu l'acordiu.

Pe lolì i nosci santi prutetui

vintu cume i can  andàa e cose

i eira  in bòna armunia fia chi dui.

Feguràmuse se ne Ampè ferà e pescau

e u vèsciu Niculò, cu l'esperiensa di vèci

d'in tantu in tantu i nu se fava

ina mangià de pesci... 

A roba de seguru a ne mancava

Ampè u ghe meteva paela, pesci e panin.

Niculò bòn cumpagnon, u purtava

oriu, russese e vermentin... 

e nu l'è pe mancà de riverensa

me fia,  pe eli i dui Santi

nu sarà stau de longu, digiun  e penitensa. 

E vistu che eli i se vureva ben

mui che semu cujin, famu l'istessu 

l'è cunvegnente o nu se perde rèn.

Nui vegnemu da u stessu sèppu

pe lolì mi me vantu 

d'esse nasciùu in tu paise vèciu.

Alu ghe sece suli fra i nosci campanin

vori de caroube e mandarinete, 

fra burdigòti e burghetin.

MARIO ARMANDO