Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: CHE PAISE BURDIGHEA!

Statistiche
     
 

CHE PAISE BURDIGHEA!

   
   

Burdighea, Burdighea,

ti sei a perla da rivea 

Se ghè, chi nu è d'acordiu cu mi 

u purereva avanzà da vegni

Tu da bellessa ti hai u meiu

e sensa vurè sc-ciapà in caveiu

in'autru postu nu ghe a su mundu

sercà pure, girendeve inturnu 

Se Burdighera a nu fusse già fà

truvereva un che u-a savesse inventà

I nosciu santu, vegnuu d'in Palestina

su truvava de meiu, u se fermava ben prima

l'è pe lò rastau chi, a gardasse s'incantu 

De siguru nu gh'era de meiu

cuscì u n'ha insegnau Sant'Ampeiu

 Ti hai u maa, tantu verde e u suu

Burdighea, ti sei pe tuti in amù

e ne nu fusse nasciuu chi

u giuru, che da in pò mi sareva da tu 

Te voiu ben Burdighea, 

 ti sei propriu una Dea.

MARIO ARMANDO