Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: CHELI DU CRIADO

Statistiche
     
 

 

CHELI DU CRIADO

 

Burdigoti, Ventemiuzi, e anche caiche furestu.
S'estae dopu caiche anu e forsci anche de ciü se rimesu inseme ùn di ciù veci equipagi de cheli chi andava pe tuni.
Pè acapise, gente che ani inderè, candu i pasava in se u portu de Burdighea e caicün cu nu i cunusceva u dumandava "ma chi i son si l'ì"  i ghe rispundeva "i son cheli chi van pe tuni, i son cheli du Criado". Atensiun nu parlamu di  tempi da navigasiun a vera, mu sulu de in pò de ani inderè, du tempu candu u portu de Burdighea u l'armava ina duzena de bateli chi andava pe tuni; parlamu du tempu che nesciun dieva "pratico la pesca d'altura" ma sulu vagu pe tuni, candu i fiscerman i se ciamava bateli, i mulinelli rucheti , a lensa pè de sia i angler pescaui. Cume strùmentasiun a bordu avevimu ina bùsciura e forsci mancu tuti i l'ava. Nu gh'eira cume adesu milanta riviste che i te prupune ogni mese i ùrtimi ritruvai in fatu de esche e de strumentasiun, pe a pesca e a navigasiun, e stumenti cuscì straurdinari chi te marca fina se te pasa in'anciua suta u batelu. Diron de ciù, i ciù invidiai i eira cheli chi aveva già e cane in cu i rucheti, perché i ciü i ligava in amu a caiche metru de pè de sia a in balun o a in parabordu ligau peoi a u batelu in cun in elasticu fau cun di tochi de camera d'aria vece, e candu u pesciu u ghe dava, l'elasticu u se strepava e u balun o u parabordu i l'impediva che u pesciu u se n'andese versu u fundu. Ma u ciü de vote candu dopu in pò de tempu, sempre che u se atruvese se recampava tùtù atacau a ul'amu nu gheira ciü ren…
Ben cume dieva, ùn de si equipagi u se rimesu inseme, cheli du Criado, apuntu. Caicùn u l'à i cavegli gianchi, caicùn caiche chilu in ciù, caicun pöi de cavegli u nu n'à propriu ciü pe ren, ma a pasciun e l'entusiasmu i sun sempre i stesi e u batelu u se ciama sempre Criado… Grasie Michè.
U batelu u gh'è ancù, ma Michè, purtropu nu, elu, u l'e andau a pescà in te de autre marine, dove i pesci i sun tanti e aighe sempre carme, ma mi vurereva, che su scritu de caiche anu fà u restese, e che se a caicün che magara ghe  capatirà de lesilu, u se regurdese de sti tempi pasai, de Michè e de cheli du Criado, che inseme a elu i andava pe se marine ...

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -