Versione desktop / mobile

CANTO DI NATALE IN DIALETTO DI BORDIGHERA: CANTU DE NATALE

Statistiche
     
 
CANTU DE NATALE
 
 

Nöte silensiuza nöte Santa

Tütu dorme, sulu veglia

A cara Santixima Famia

Oh incantevure Fieò, dai cavei risi ... 

Dormi in paixe celeste

Dormi in paixe celeste

Nöte silensiuza, nöte Santa

Fiu du Segnù, o cume sciorte

l'amù dai Toi Divin lerfi.

E l'ì sona, l'ura du Sarvaù

Cristu l'è candu ti Sei nau

Cristu l'è candu ti Sei nau

Nöte silensiuza, nöte Santa

l'è sulu atraversu l'aleluja

che l'anunsiu di Angeli ai pastui

u se sente luntan e veixin.

Cristu u Sarvaù u l'è vegnüu

Cristu u Sarvaù u l'è vegnüu

TRADUZIONE DI SCROI - PERSA INA LENGA, PERSU IN POPULU