Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: CAGASTRASE, TIRALOGNI E BOTAFEOGU

     
 

 

CAGASTRASE, TIRALOGNI E BOTAFEOGU

 

Ancura adesu i ghe son i canui suta  au cavu in cun e buche puntae versu a marina ma de següru .... i nu sun i stesi da storia che ve vagu a cuntà..... Ina vota sempre tantu tempu inderè candu Burdighea a l'eira sulu u paise veciu e gh'eira ancura e müraie tütu inturnu chi a prutegeva e ancura e porte che de nöte e vegnive serae, a difesa di atachi chi pureva vegne da a marina a l'eira tüta cuncentrà i se sa bateria de si catru canui sci perchè i nu eira trei ma catru, e u capu bateria l'eira Stirambora e u l'aixeva ae sue dipendense anche dui artiglieri Oeglin e Giausè. In giurnu Stirambora ciamai i soi artiglieri u decide de da ina dimustrasiun da putensa de fögu di canui ai soi cuncitadin, che già da a matin prestu candu i aveva vistu du muvimentu  inturnu ai amasa nemighi cume Stirambora u i ciamava, in belu pò i se gh'eira già recampai pe nu perdise mancu in mumento da dimustrasiun, candu tütu l'è stau pruntu i tiri tüti caregai a duvè fau aluntanà i ciü curiusi Stirambora u l'è pruntu e s'aveixina au canun ciü putente e u da fögu a micia ma poveridenui dopu in stranu burdelu perchè chelu che i Burdigoti i an sentiu nu l'eira certu in corpu de canun....da u buca  l'è sciurtiu sulu in pò de strase brüxiatae in belu po de fümu negru e mancu a bala a ghe l'à fà a sciorte ... e alura subitu caicun u la ditu o e cosè l'è lò lì in "caga strase " e caga strase l'è arestau u soi nome, Stirambora dopo in'öià che a nu prumeteva ninte de bon daita ai dui serventi sempre in cun u fögu in man u pasa au segundu canun açeza a miccia savota u fà ina bela bota e a bala dopo in atimu a l'aisa in belu sprüsu d'aiga ascaixi in su secagnu alura Stirambora cume in prim'atture cu ciama l'applausu dopu esise lisciau a barba, apugià ina man in se u canun ancura caudu avè drisau ben e spalle u la fau in mesu giru perchè tüti i presenti i u viese ben e da chelu mumentu u segundu canun l'è stau ciamu "tiralögni", ne restava ancura dui sempre cun u fügu in man cume in nuvelu Marte u se avixina a u tersu e .... fögu, a bota a l'è sta anche sa vota bona, ma da a buca, dopo a bala che a l'è andà a picà de suta in se i scöi de Sant'Ampeiu e menu male che nu gh'eira nesciun l'è sciurtiu ina sciuscià  de fögu zemie fümu che sembrava in fögu de cheli basi chi fan a festa de Sant'Ampeiu... A su puntu tuti d'acordiu  u nome du tersu tiru sareva staitu "bötafögu" .... Sirambora vistu cume se meteva turna l'andamentu in cun aria pensierusa dopu avè ben gardau i soi artiglieri e u cartu canun u la pensau ben de suspende l'esibisiun, anche perchè gh'eira vegnüu u dübiu che prima de vegnì a caregà i canui i soi dui asistenti i se fuse caregai eli .... ma de cancarun .... sa chi l'è a storia du nume di canui de Burdighea cume a conta Dino Taggiasco in se u soi libru de Burdighea e come mi in dialetu ve l'hon contà a vui .....

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -