Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: BURGHETU

Statistiche
     
 

BURGHETU

 
     
     
 

Se mai caicun ve demandesse in pò 

cumu a va che i Nicola e i Niculin,

i Nicò, i Niculeti e i Nicolò

i son ascaixi tuti Burghetin, 

Purei, arespundighe che tutu lò

l'è sulamente perchè u so festin

e u so Patronu l'è San Niculò.

Ansi se sà ch'i dize i  Burghetin: 

"A festa in venerdì nu a famu suli 

 e, a fara magra ghe fa poca roba 

invece de rustì cunigli e puli,

frigemu u stucafisciu: ma che roba!

e frigi e ciurciula che ti ciurciuli,

in ta paiela u ven ch'ù te pa doba!

SILVIO ANDRACCO