Versione desktop / mobile

RACCONTO SU BORDIGHERA: A FEIRA DE ANIME

Statistiche
 

 

A FEIRA DE ANIME

 

Paire e fiu i eira partì da u Seburga e i se ne carava, cianin cianin a pei in cu u soi ase versu Burdighea, pe andaseru a vende...…candu pe a strada i incontra gente:
"O beli zuveni, duve ve ne andai cuscì aviau in cu l'ase?"
"Se n'andamu a Feira de Anime, a Burdighera, a vendiseru...."
"O bravi, fai bon viagiu e boi afari"
Ma mentre egnün u continuava pe a soi strada, paire e fiu chi aveva e ureie bone i sente di...: "Beli fürbi tüti dui, i se ne van a pei e a l'ase i nu ghe fan purtà ren...."
Paire e fiu i se garda in po' in ta facia, sensa parlà, pensandu che sa gente in fundu a l'aveva raixiun....
I nu han mancu tortu; ün di dui u p pureva muntaghe insima, e alù u fiu u dixe au paire: "Munta tü, pa"…..e tüti trei i riparte.....
Dopo mancu ina mez'ura i se scruixia in cun autra gente che a l'ariva da in camin e turna anchè lì.....
"Bondì, andamu a Feira de Anime, e scì, se andamu a vende l'ase....".
E ognün u se ripia u soi camin.....
Ma i camin i cuntinuava ün a rente a l'autru pe in belu tocu, e anche se i autri i parlava cianin, i sente di:
"In belu muru u l'a su paire, u fa travaià tütu u giurnu cume in negru su fiö che u l'a ancura i osi teneri e avù u ghe fa fà tüta sa strada a pei.…"
Alù u paire u ghe dixe au fiu ..."Ti hai sentiu? Vegni va, munta tü, che mi ghe sun già stau abastansa a cavalu".
E i repia u camin.....
Arivai tostu da veixin au Sciasciu i tröva autra gente che a caminava ciüù spedia e a ghe pasa davanti.....i soliti salüi.....
Ma anche sa vota paire e fiu i stan ben atenti pe viè se l'ariva caiche critica.
E difati nu pasa tantu che i sente: "Me paresce in brav'omu ma forse u devese in po' bagnau.....u fiu zuvenu in se l'ase e elu, mezu veciu e marandau, a pei....cose i han puira? Che l'ase u se stanche?.....U ne porta autri dui cume eli.…"
E alura u fiu u garda u paire e u ghè dixe: "Munta pà, che forsci i han raixiun; l'ase u ne porta tüti dui".
E ditu faitu i repia a stradà versu u Cavu....
Ma propriu candu i cumensa a viè u campanin da geixa du paise veciu, da veixin a ina bela bulà de ciante de aurive, i se scontra cun ina famia furesta... chi parlava in italian.
Sa gente i ghe dumanda duve se pasa pe andà a feira de anime a Burdighea e eli i ghe dan l'indicasiun.
I ghe dixe che i se sareva de següru rivisti perchè i ghe sareva andai anche eli, a vende l'ase.....
E ognün u repia u soi pasu chi in se l'ase e chi a pei....
Ma fau in po' de strada i ven che a scignura a se aveixina a u mariu e i sente che a ghe dixe cianin cianin: "Questi signori non mi sembrano molto furbi....vanno a vendere l'asino e si fanno portare entrambi.....quel povero animale quando arriveranno alla fiera sarà stanco e sudato e farà una brutta figura, e gli offriranno quattro soldi!"
Alù paire e fiu i se garda in po' e pöi.....u paire u ghe dixe au fiu: "Sta a sente: adesu se fermamu suta se aurive, se mangiamu chelu de bon che ta maire a na mesu in ta cavagnöra, se bevemu in belu gotu de vin.....e candu ripartimu u camin nu dimu ciü a mente a nexün e famu cume belin vuremu nui....perchè se ti dai a mente a gente, se ti sei fürbu i te fan diventà de seghüru abelinau....

SCROI  - persa ina lenga persu in populu -