Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: A DIALETALE BURDIGOTA

Statistiche
 

A DIALETALE BURDIGOTA

 
     
     
 

A Dialetale lè ina cumpagnia 

che a travaia sempre in armunia

Se caicun se tira un pò in derè

i sun cose che nesciun a da savè

De si chi ghe ne saran ben pochi

e mi a st'ura li a sareva già a tochi

I sun gent propriu tuti d'agidtà

ultre a famija i han da travajà

Chi fa a scena, chi u machinista

ghe cheru cu se mete ciù in vista

Certo che dafa ghe nè pe tuti

parti da zuveni, da beli e anche da bruti 

E sue done i sun da amirà 

tute cuxina, scesa e anche pe a cà

Ghe de cubie chi sun marie e muje

ma u sè ditu prima, nesciun la da savè

Tal'ura pe pià r parti, ghe sarà in po de mareta

magari ghe nè una, la nu vo fa a munegheta

Candu e parti i sun poi tute asegnai

cante cose, particulari, ve studiai

Certe seire ghe i scenari da preparà

cola, legneti e cartui s'ha d'atacà

Ghe un cu martela i sce a scareta

mentre la'autru in tera u pensa a ina sceneta 

U malisiusu in sce a scara u ghe fa muntà ina dona

ma nu chela cu e braghe, chela cu a gona

Sun cose pasegere, poi ognun u va a sò cà

cun in ta tasca a parte a studià

Sabu de seira poi se va in scena

me racumandu! tuti legeri a sena

E cu e prime batue, a gente a cumensa a rie

e pe i sturi passa ansia e paturnie

Chi de aplausi pia sulu l'udù

le chelu in tu sgarbu, u sugeritù

A cunpagnia a ve ciama cumprensciun e partecipasciun

cumprensciun se pe casu apò abaià

partecipasciun pe andà avanti e continuà.

MARIO ARMANDO