Versione desktop / mobile

POESIA SU BORDIGHERA: A BURDIGHEA

Statistiche
 

A BURDIGHEA

 
     
     
 

O Diu. o Diu! Sarve chi po, scapamu! 

ga in te se cane: i turchi i sun sbarcai.

Chia mia roba, sciu, alè, loche aspeitamu?

L'è inutile tentà, loche sparai... 

- E scrocighera! Avanti, loche famu!

- Sci ma viei, semu persi! o Diu, gardai! 

I l'ariva: curagiu, alè, scapamu;

Mi ve lasciu, arangiaive. Ahi, ahi, ahi! 

Mi son persa, l'on ditu, mi u saveva... 

 Ahi... Sciu Turcu m'arrendu! Ah che feria... 

Ah... a mia schina! Sa chi a me ghe vuijeva.

O garda... l'è in ruveu; ma che feria!

Mi nu m'arrendu e nu m'arrendereva.

Mancu ai turchi de tuta a Barberia.

SILVIO ANDRACCO